9 listopada 2006 roku w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach odbyło się sympozjum naukowe poświęcone posłudze słowa w Kościele. Okazją do podjęcia tej tematyki było 70-lecie pracy rekolekcyjno-misyjnej księży sercanów w Polsce. W 1936 roku, w miejscowości Sokolina (diecezja kielecka), ks. Franciszek Nagy SCJ, jako pierwszy sercanin, przeprowadził rekolekcje parafialne. Tak rozpoczęła się historia apostolatu, który miał się okazać jednym z najbardziej charakterystycznych dla posługi księży sercanów w Polsce.

W czasie sesji wykłady swoje wygłosili: ks. Maciej Moskwa SCJ, Dyrektor Misji Krajowych Polskiej Prowincji Księży Sercanów, ks. prof. dr hab. Tomasz Jelonek, kierownik Katedry Teologii i Informatyki Biblijnej Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, bp prof. Ignatianum dr hab. Antoni Długosz, kierownik Katedry Formacji Chrześcijańskiej Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie, ks. dr Jacek Łukasiewicz SCJ, adiunkt Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie, o. dr hab. Gerard Siwek CSsR, długoletni pracownik naukowy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, oraz ks. mgr lic. Wiesław Pietrzak SCJ, wykładowca homiletyki w stadnickim seminarium.

Obrady sympozjum prowadził asystent prowincjała - ks. dr Robert Ptak SCJ. Gościem sesji był ks. kard. Stanisław Nagy SCJ, który przewodniczył uroczystej mszy św. i wygłosił okolicznościową homilię.

Wygłoszone referaty ukazały zagadnienie współczesnego przepowiadania słowa w wielowarstwowej perspektywie metodologicznej. Wystąpienie ks. Macieja Moskwy SCJ wprowadziło słuchaczy w aktualną sytuację grupy misyjnej Polskiej Prowincji Księży Sercanów. Ksiądz prof. dr hab. Tomasz Jelonek, odwołując się do przykładu działalności starotestamentalnych proroków, przywołał biblijną panoramę przepowiadania. Natomiast ks. bp Antoni Długosz przybliżył zagadnienie głoszenia w środowisku najmłodszych odbiorców słowa, podkreślając jego specyfikę. Ksiądz dr Jacek Łukasiewicz SCJ przedstawił psychologiczne uwarunkowania odbioru w szerokiej płaszczyźnie komunikacji międzyludzkiej. Ojciec dr hab. Gerard Siwek CSsR mówił o najważniejszych problemach współczesnej posługi słowa w Kościele. Na koniec ks. mgr lic. Wiesław Pietrzak SCJ ukazał rolę misji intronizacyjnych w budowie nowej cywilizacji miłości.

Obecny numer „Sympozjum” zawiera wyżej wymienione teksty, a także dwa dodatkowe artykuły dotyczące rozważanej tematyki: ks. dr. Roberta Ptaka SCJ (Jak dzisiaj głosić królestwo Boże?) oraz ks. dr. Krzysztofa Palucha SCJ (Wezwanie do nowej ewangelizacji).

Mamy nadzieję, że publikacja przedstawionych materiałów przyczyni się nie tylko do podkreślenia wagi jubileuszu i ofiarnej pracy sercańskich misjonarzy, ale i do docenienia roli, jaką pełnią różne formy przepowiadania w budowaniu królestwa Bożego w świecie współczesnym.

Redakcja