Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów w Stadnikach obchodzi w tym roku złoty jubileusz istnienia. Jego działalność wychowawczo-naukowa wpisuje się w pejzaż polskich seminariów duchownych, które realizują powierzoną im przez Kościół misję przygotowania kandydatów do święceń kapłańskich. Jako seminarium zakonne i misyjne posiada swoją charakterystykę, która opiera się na m.in. na charyzmacie założyciela Księży Sercanów, o. Leona Jana Dehon (1843-1925). Dla niego kwestia wychowania i edukacji młodych ludzi była jedną z najważniejszych. W tym jubileuszowym klimacie pragniemy zaprezentować temat przewodni obecnego wydania „Sympozjum”, ukazujący specyfikę sercańskiego wychowana i edukacji. Pomoże nam to odkryć, jakiego kapłana-sercanina potrzebuje dzisiejszy Kościół i w jaki sposób seminarium ma odpowiedzieć na te oczekiwania, realizując swoje zadania.

Wszystkim współpracownikom dziękuję za pomoc w przygotowaniu obecnego wydania, a czytelnikom za życzliwe przyjęcie!