Drodzy Czytelnicy!

Papież Benedykt XVI w homilii na rozpoczęcie posługi Biskupa Rzymu powiedział, że „Kościół jako całość oraz jego duszpasterze, tak jak Chrystus muszą wyruszyć w drogę, aby wyprowadzić ludzi z pustyni do miejsc tętniących życiem, do przyjaźni z Synem Bożym, do Tego, który daje nam życie, życie w obfitości”. Te słowa znalazły się również w Instrumentum laboris XIII Synod Biskupów poświęconego nowej ewangelizacji dla przekazu wiary chrześcijańskiej, zakończonego 28.10. 2012 r. w Rzymie.

Kościół wobec współczesnych przemian, których skutkiem jest co raz większy brak zaufania do wszystkiego, co zostało przekazane odnośnie do wiary i sensu życia, szuka nowych narzędzi głoszenia Ewangelii. Stawia sobie pytanie, jakich używać środków, by na „pustyniach świata” można było usłyszeć i zrozumieć słowa wiary, które mają w sobie moc odrodzenia w człowieku prawdziwego życia? O tym będzie mowa w temacie przewodnim bieżącego numeru.

Zachęcam do przeczytania pozostałych artykułów, które uzupełniają proponowaną tematykę i polecam recenzowane publikacje. Chętnych do współpracy proszę o zapoznanie się z warunkami przygotowania i nadsyłania materiałów.