Editorial

https://doi.org/10.4467/25443283SYM.18.036.9747

 

Aktualny numer „Sympozjum” został poświęcony tematowi Charyzmat sercański dzisiaj. Kontekst czasów, w jakich żyjemy, jak też nowe wyzwania jawiące się przed życiem konsekrowanym sprawiają, że każda rodzina zakonna powinna przemyśleć na nowo treść i sposób przeżywania własnego charyzmatu. Także Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego założone przez czcigodnego sługę Bożego o. Leona Dehona jest wezwane do odkrywania na nowo treści istotnych dla Założyciela. Jest to ważne także dlatego, by we właściwy dla tego Instytutu sposób, docierać ze światłem Ewangelii do ludzi potrzebujących i szukających Boga.

„Tożsamość – jak przypomina nam dokument Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Młode wino, nowe bukłaki – z tym wszystkim co zawiera, nie jest dana jako coś stałego, niezmiennego i teoretycznego, ale jako proces wzrastania. Rozziew pokoleniowy, inkulturacja, wielokulturowość i interkulturowość, które coraz częściej są charakterystyczne dla instytutów życia konsekrowanego, tworzą sytuacje trudne i mogą stać się przestrzenią wyzwań dla prawdziwego dialogu wspólnotowego prowadzonego z serdecznością i w miłości Chrystusa. Tylko w ten sposób każdy poczuje się włączony w projekt wspólnotowy i odpowiedzialny za niego, aby stawał się «dla wszystkich wzajemnym wsparciem w wypełnianiu własnego powołania»”[1]. Troska o charyzmat i znajdowanie nowych, atrakcyjnych form jego przekazu jest także ważna, by we współczesnym świecie zakonnicy nie rozmyli się w szerokiej ofercie idei i propozycji, które nie zawsze są spójne z wartościami, jakie niesie naśladowanie Chrystusa. „Chodzi o to, byśmy w najbliższej przyszłości mieli nie tylko młodych konsekrowanych posiadających tytuły akademickie, ale też uformowanych i utożsamiających się z wartościami życia będącego sequela Christi[2].

Oddając do rąk czytelników kolejny numer czasopisma, z radością chcemy poinformować o tym, że dostępne jest ono także na odnowionej stronie internetowej: http://sympozjum.scj.pl/, gdzie w przejrzysty sposób można dotrzeć zarówno do elektronicznej wersji kolejnych numerów naszego periodyku naukowego, jak też do poszczególnych jego artykułów. Znajdziemy tam również aktualności dotyczące sympozjów naukowych organizowanych przez Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów w Stadnikach i informacje dla autorów.

Wszystkim autorom i współpracownikom serdecznie dziękuję za współtworzenie „Sympozjum” i zapraszam do dalszej współpracy. Czytelnikom życzę owocnej i interesującej lektury.

 


[1] Kongregacja do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Młode wino, nowe bukłaki. Życie konsekrowane od Soboru Watykańskiego II i wyzwania nadal otwarte. Ukierunkowania, Rzym 2017 (dalej: MW), 33.

[2] MW 15.