Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser

ur. 1963 r., profesor nauk teologicznych. Świecenia kapłańskie przyjął w 1988 z rąk abp. Alfonsa Nossola. W 1995 na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na podstawie rozprawy pt. Pneumatologiczna eklezjologia Nikosa A. Nissiotisa uzyskał stopień naukowy doktora nauk teologicznych, specjalność: teologia ekumeniczna. Na tym samym wydziale w 2000 na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. Ku eklezjologii "Kościołów siostrzanych". Studium ekumeniczne otrzymał stopień doktor habilitowany nauk teologicznych, specjalność: teologia ekumeniczna. Tytuł naukowy profesora nauk teologicznych uzyskał w 2008.

Specjalizuje się w teologii ekumenicznej. Jest kierownikiem Katedry Teologii Kościołów Wschodnich w Instytucie Ekumenizmu i Badań nad Integracją Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. W latach 2008-2010 był dyrektorem Sanktuarium św. Jacka oraz Centrum Kultury i Nauki WT UO w Kamieniu Śląskim.