Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

ks. prof. dr hab. Władysław Majkowski SCJ

ur. 1944 r. w Kasince Małej. W 1972 r. rozpoczął studia specjalistyczne (socjologia) na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Stopień magistra socjologii uzyskał w 1975 r., a rok później stopień magistra filozofii na Uniwersytecie Urbanianum w Rzymie. W latach 1976-1982 kontynuował swoją edukację w Stanach Zjednoczonych na Loyola University w Chicago, gdzie uzyskał stopień doktora socjologii (PhD). W latach 2002-2009 był dyrektorem Instytutu Socjologii UKSW.

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-3382-4511