Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

ks. prof. dr hab. Władysław Majkowski SCJ

ur. 1944 r. w Kasince Małej. W 1972 r. rozpoczął studia specjalistyczne (socjologia) na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Stopień magistra socjologii uzyskał w 1975 r., a rok później stopień magistra filozofii na Uniwersytecie Urbanianum w Rzymie. W latach 1976-1982 kontynuował swoją edukację w Stanach Zjednoczonych na Loyola University w Chicago, gdzie uzyskał stopień doktora socjologii (PhD). W latach 2002-2009 był dyrektorem Instytutu Socjologii UKSW.

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-3382-4511

Sympozjum rok 2018, nr 2(35) Rok XXII

Social dimension of Mercy

Sympozjum rok 2017, nr 1(32) Rok XXI

Wybrane wyzwania wobec współczesnych polskich rodzin

Sympozjum rok 2014, nr 1(26) Rok XVIII

Rodzina jako pierwsza szkoła powołania

Sympozjum rok 2013, nr 1(24) Rok XVII

Pokój dobrem wspólnym ludzkości

Sympozjum rok 2009, nr 1(18) Rok XIII

Question sociale naszych czasów

Sympozjum rok 1998, nr 2(3) Rok II

Tolerancja i jej granice