Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

o. prof. dr hab. Witold Kawecki CSsR

redemptorysta (ur. 1960 r.), profesor nauk teologicznych, specjalista z zakresu teologii moralnej. Dyrektor Instytutu Wiedzy o Kulturze, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Instytutu Socjologii oraz Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie. Organizator specjalności Teologii Kultury, kierownik Zakładu Teologii Ewangelizacji Medialnej. 

Redaktor naczelny Homo Dei (1997-2002), dyrektor wydawnictwa, współzałożyciel grupy wydawniczej ORDO. Autor około 200 publikacji (w tym niespełna 30 książek). Tłumacz z francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego, współpracownik Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Katolickich i Stowarzyszenia Teologów i Moralistów Polskich.

W jego dorobku naukowym znajdują się artykuły z zakresu teologii moralnej jak i popularnonaukowej, tłumaczenia z włoskiego, hiszpańskiego i francuskiego, redagowane serie wydawnicze oraz 22 numery zredagowanego (jako redaktor naczelny) kwartalnika Homo Dei w latach 1997-2002. Jest także autorem szeregu publikacji książkowych o tematyce religijno-społecznej.

Sympozjum rok 2013, nr 1(24) Rok XVII

Ład moralny a pokój światowy