Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

dr hab. prof. KUL Urszula Dudziak

psycholog, teolog, doradca życia rodzinnego, instruktor naturalnego planowania rodziny, profesor nadzwyczajny w Katedrze Psychopedagogiki Rodziny KUL, członek powołanego przez ministra zdrowia Krajowego Zespołu Promocji Naturalnego Planowania Rodziny, ministerialny rzeczoznawca podręczników wychowania do życia w rodzinie. Autorka książek, m.in. takich, jak: Seksualność a polityka od socjalizmu do liberalizmu, Toruń 1999; Wychowanie do miłości. Materiały dla nastolatków, ich rodziców i nauczycieli, Częstochowa 2002; wraz z J. Budzyńską Zapłodnienie in vitro w ocenie nauczycieli, Częstochowa 2003; Postawy wobec wychowania seksualnego a hierarchia wartości nauczycieli. Studium teologicznopastoralne, Lublin 2009; Życie – Rodzina – Wychowanie. Warszawa 2009.