Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

ks. dr hab. prof UPJPII Tomasz Kraj

Adiunkt w Katedrze Teologii Moralnej Ogólnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Obszar jego zainteresowań naukowych poza problemami związanymi z genetyką obejmuje także zagadnienia prawa naturalnego, modeli bioetycznych, etyki cnoty.

Sympozjum rok 2002, nr 1(9) Rok VI

Etyczne aspekty genetycznej modyfikacji człowieka