Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

kard. prof. dr hab. Stanisław Nagy SCJ

(1921-2013) Habilitował się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w roku 1968. Tam też wykładał teologię fundamentalną i został prodziekanem Wydziału Teologii. Z nominacji Jana Pawła II przez dwie kadencje był członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Przez lata brał także udział w pracach Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu i w Komisji Mieszanej Katolicko-Luterańskiej. Jako ekspert brał udział w pracach Synodów Biskupich w latach 1985 i 1991. W roku 2003 Jan Paweł II wyniósł go do godności kardynalskiej.

Sympozjum rok 2000, nr 1(6) Rok IV

Modele jedności Kościoła