Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ

sercanin (ur. 1953 r.), asystent w Katedrze Historii Liturgii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; wykładowca liturgiki w: Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej, Instytucie Liturgicznym, Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach, Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego i Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej; członek Komisji Liturgicznej Archidiecezji Krakowskiej, asystent kościelny Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores oraz kierownik Sekcji Liturgicznej PTT; przedmiot badań: historyczne uwarunkowania rozwoju form liturgicznych, szczególnie w relacji między tradycją rzymską i bizantyjską.