Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

ks. prof. dr hab. Roman Dzwonkowski SAC

ur. 1930, pallotyn, emerytowany profesor Wydziału Nauk Społecznych KUL. Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. Specjalizuje się w historii Kościoła katolickiego w ZSRR i socjologii grup etnicznych.