Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła

(ur. 22 maja 1952 w Jemielnicy) – kapłan diecezji opolskiej, profesor nauk teologicznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Opolskiego.

Specjalizuje się w ekumenizmie, teologii dogmatycznej i teologii protestanckiej. Pełni funkcję kierownika Katedry Ekumenizmu i Badań nad Integracją Uniwersytetu Opolskiego. Jest członkiem Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk.

Sympozjum rok 2001, nr 1(8) Rok V

Zbawienie w Chrystusie – perspektywa ekumeniczna