Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

ks. mgr Piotr Fulara

kapłan archidiecezji paryskiej, święcenia przyjąć w 2001 roku., w 2010 roku zdobył tytuł magistra na podstawie pracy Warunki możliwości edukacji chrześcijańskiej w systemie postmodernizmu. Zainteresowania naukowe: ewolucja społeczeństwa postmodernistycznego, pojęcia religii i religijności oraz jej nowe formy.

Sympozjum rok 2012, nr 1(22) Rok XVI

La religion et le religieux dans la société postmoderne