Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

dr Marian Krupa

doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Ekspert merytoryczny, audytor, konsultant, trener, wykładowca z zakresu  zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP (SAP). Zainteresowania: Bariery informatyzacji sektora publicznego na przykładzie uczelni wyższych w Polsce - Zarządzanie projektami informatycznymi klasy UERP w uczelniach wyższych; Systemy Informacji Strategicznej – w kierunku SMART Business Intelligence (SBI); Informatyzacja zarządzania – refleksja funkcjonalna, jakościowa, metodologiczna i aksjologiczna; Filozoficzne i metodologiczne podstawy nauki o zarządzaniu – pomiędzy uniwersalizmem a relatywizmem w teorii organizacji i zarządzania.

Sympozjum rok 2003, nr 1(10) Rok VII

Dwanaście zasad zarządzania doskonałego (ZD)