Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

ks. dr hab. prof. UKSW Marek Stokłosa SCJ

sercanin (ur. 1966 r.), doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego; profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW; kierownik Zakładu Prawa Kościołów Wschodnich; wykładowca prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach; członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich oraz Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo w Rzymie.