Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

ks. Maciej Moskwa SCJ

sercanin (1950-2013), pierwsze śluby zakonne złożył 27 września 1973 r. w Pliszczynie, święcenia kapłańskie przyjął 28 kwietnia 1979 r. w Stadnikach. Większość jednak swojego życia kapłańskiego poświęcił pracy rekolekcyjno-misyjnej. Przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora Misji Krajowych.