Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

dr hab. prof. KUL Krzysztof Leśniewski

(ur. 10 kwietnia 1960 w Łodzi) – polski teolog katolicki specjalizujący się w teologii ekumenicznej i teologii prawosławnej, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jest kierownikiem Katedry Teologii Prawosławnej w Instytucie Ekumenicznym na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Przedmiotem jego badań naukowych są antropologia chrześcijańska, duchowość prawosławna, terapia hezychastyczna, teologia jedności Kościoła. Opublikował m.in. Ekumenizm w czasie. Prawosławna wizja jedności Kościoła w ujęciu Georgesa Florovsky’ego (Lublin 1995), „Nie potrzebują lekarza zdrowi…”. Hezychastyczna metoda uzdrawiania człowieka (Lublin 2006), i jako redaktor Prawosławie. Światło ze Wschodu (Lublin 2009).