Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź

Ur. 1955 w Lubartowie. Kapłan Archidiecezji Lubelskiej; kapelan Jego Świątobliwości Benedykta XVI; prof. tytularny (2007); prodziekan Wydziału Teologii (1999-2005); dyrektor Instytutu Teologii Dogmatycznej (1997-2008); kierownik Katedry Historii Dogmatów (od 1997); kurator Katedry Teologii Historycznej (2008-2010); kurator Katedry Teologii Ikony (od 2010); redaktor naczelny Roczniki Teologiczne z. 2: Dogmatyka (1997-2008); członek: Redakcji Naczelnej Encyklopedii Katolickiej KUL; Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego; ekspert zespołu oceniającego postępowanie akredytacyjne Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (1999-2002); przewodniczący Sekcji Teologii Komitetu Badań Naukowych (2000-2003); dyrektor Centrum Dialogu Katolicko-Żydowskiego w Lublinie (1999-2002); redaktor serii wydawniczej „Credo" (KUL); prezes Towarzystwa Teologów Dogmatyków (od 2005); redaktor naczelny nowej serii "Teologia w Polsce"; członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN (od 2007); konsultor Komisji Nauki Wiary przy Konferencji Episkopatu Polski (Sekcja Nauk Teologicznych; od 2010); członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (od 2011), członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej w Watykanie (od 2014).

Sympozjum rok 2001, nr 1(8) Rok V

Uniwersalizm zbawczy Jezusa Chrystusa