Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

prof. dr hab. Krystyna Czuba

etyk, medioznawcza, publicystka; specjalność: edukacja medialna, teologia kultury, teologia moralna; Kierownik Katedry Teorii, Aksjologii i Prawa Mediów w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie; Autorka książek, m.in.: Ojczyzna w nauczaniu Jana Pawła II, Media i władza, Katolickie podstawy etyki dziennikarskiej oraz artykułów w czasopismach: „Niedziela”, „Źródło”, „Nasz Dziennik”; Senator IV kadencji Senatu (1997-2001), przewodnicząca Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Sympozjum rok 2013, nr 1(24) Rok XVII

Media a postawy propokojowe