Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

prof. dr hab. Krystian Wojaczek

kierownik Katedry Duszpasterstwa i Profilaktyki Dysfunkcji Rodziny, na Wydziale Teologii Uniwersytetu Opolskiego zajmuje się przede wszystkim problematyką więzi małżeńskiej, metodologią i metodyką pracy z małżeństwami, wpływem rozłąki małżonków z przyczyn ekonomicznych na więź małżeńską i postrzegania ojca przez dzieci. Jest autorem następujących książek: Kształtowanie katolickiej koncepcji małżeństwa w diecezjalnym studium rodziny, Opole 1997; Małżeństwo, doświadczenie obdarowania, Opole-Lublin 2001; Więź małżeńska w sytuacji rozłąki z przyczyn ekonomicznych, Opole 2007 oraz licznych artykułów naukowych. Jest autorem metody pracy strategicznej małżeństwa dla rodziny.

Sympozjum rok 2010, nr 1(19) Rok XIV

Małżeństwo w kryzysie?