Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

s. dr Katarzyna Kinga Walkowiak

członkini Stowarzyszenia Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła” w Kielcach; obszar zainteresowań naukowych: sposoby i możliwości wspólnej realizacji wezwań, które stają przed Kościołem naszych czasów (ewangelizacja i ekumenizm); autorka artykułów z obszaru problematyki dialogu międzyreligijnego i ekumenicznego oraz misyjności Kościoła.

Sympozjum rok 2015, nr 2(29) Rok XIX

Naśladowanie Jezusa warunkiem jedności chrześcijan

Sympozjum rok 2011, nr 1(20) Rok XV

Kościół trwał niezłomnie… trwa i trwać będzie…