Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

ks. prof. John van den Hengel SCJ

sercanin, były wikariusz generalny Zgromadzenia Księży Sercanów; emerytowany profesor teologii Uniwersytetu św. Pawła w Ottawie (Kanada), gdzie wykładał na wydziale teologicznym (1965-2005); przez 25 lat współredagował serię katechetyczną Born in the Spirit Konferencji Biskupów Kanadyjskich; jest autorem The Home of Meaning: The Subject in the Philosophy of Paul Ricoeur (Lanham, 1982) i wielu artykułów naukowych.

Sympozjum rok 2014, nr 1(26) Rok XVIII

Léon Dehon, his social and political vision of education