Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski

kapłan archidiecezji krakowskiej (ur. 1964) – specjalista w zakresie nauk o rodzinie, profesor nauk teologicznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i prorektor tej uczelni w kadencji 2014–2018. Od 1 lipca 2017 rektor Wyższego Seminarium Duchownego.

Wykłada pedagogikę ogólną, teorię wychowania, dydaktykę oraz pedagogikę rodzinną. Współpracuje z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie oraz Wyższą Szkołą „Humanitas” w Sosnowcu.

Sympozjum rok 2011, nr 2(21) Rok XV

Współczesny uczeń obrazem rodzinnych problemów