Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

ks. prof. dr hab. Jan Walkusz

pracownik dydaktyczno-naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kierownik Katedry Historii Kościoła XIX i XX wieku, dyrektor Instytutu Historii Kościoła; sekretarz redakcji „Roczników Teologicznych”, tutor Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, kurator czasopisma „Brama Trzeciego Tysiąclecia”, konsultant Encyklopedii Katolickiej i redaktor działu Geografia i statystyka kościelna, sekretarz Sekcji Historyków Kościoła Polskiego Towarzystwa Teologicznego, założyciel i redaktor ogólnopolskiego rocznika naukowego „Kościół w Polsce. Dzieje i kultura”, a także współpracownik krajowych i zagranicznych wydawnictw leksykograficznych. Od 2002 roku przygotowuje doroczne zjazdy historyków Kościoła w Polsce. Autor ok. 500 publikacji, w tym 31 książek.