Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

ks. dr Jacek Łukasiewicz SCJ

sercanin, adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, psycholog, surdologopeda. Prowadzi zajęcia z zakresu diagnozy psychologicznej, osobowości oraz psychologii osób z wadą słuchu. Bierze udział w projektach międzynarodowych dotyczących uwarunkowań osobowościowych i interpersonalnych w kontekście doradztwa zawodowego.

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-9181-9403