Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

ks. prof. dr hab. Bronisław Mierzwiński

profesor zwyczajny doktor habilitowany teologii, emerytowany profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, specjalista w zakresie teologii pastoralnej oraz teologii małżeństwa i rodziny, badacz ruchów i wspólnot rodzin we Francji, działalności duszpasterstwa rodzin, edukacji seksualnej i wychowania do życia w rodzinie, roli ojca w rodzinie, wpływu bezrobocia na życie małżeńskie i rodzinne. Autor publikacji z zakresu teologii pastoralnej, teologii rodziny oraz katolickiej nauki społecznej.