Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek

dyrektor Instytutu Teologii Systematycznej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Członek Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, Polskiego Towarzystwa Dogmatyków oraz członek zarządu Sekcji Polskiej Towarzystwa Bonhoefferowskiego. autor następujących publikacji: Sekty i nowe ruchy religijne jako problem teologiczny (1997), Zukunft als theologisches Problem (2000), Teologiczna futurologia (2001), Eschatologia Taboru (2005), Nasza Siostra – Córą i Matką Pana (2007), Duch Boży nad wodami Renu. Refleksje nad ścieżkami nadreńskiej pneumatologii (2010); (red.) Debata wokół "Jezusa z Nazaretu" Benedykta XVI, Wrocław 2014. ; (red.) Status błędu w filozofii i teologii, Wrocław 2014.