Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

dr Anna Gąsior

dr teologii, mgr filologii polskiej, nauczyciel szkół średnich w Tarnowie. Współredaktor serii Bibliotheka Tarnoviensis (Wyd. Biblos, Tarnów), sekretarz Polskiego Towarzystwa Mariologicznego (2009-2014); członek korespondent Międzynarodowej Akademii Maryjnej w Rzymie. Zainteresowania naukowe: staropolska literatura religijna, dzieje Kościoła (szczeg. diecezji tarnowskiej) oraz mariologia. Opublikowała m.in.: „Przez zasługi ich skuteczne”. Godzinki staropolskie, wyd. i oprac. A. Gąsior, J. Królikowski, Tarnów 2011; Nauka duchowna. Katechizm misyjny z XVIII wieku, wyd. i oprac. A. Gąsior, J. Królikowski, Tarnów 2011; Dzieje diecezji tarnowskiej, t. 2 i 4, red. A. Gąsior, J. Królikowski, Tarnów 2012-2013.