Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński

ur. 1957 w Radwanowicach; kierownik katedry Katolickiej Nauki Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych UPJPII; członek redakcji Studia Socialia Cracoviensia. W latach 1994-2008 dyrektor Wydawnictwa Naukowego PAT; w latach 1997-2008 redaktor naczelny czasopisma Polonia Sacra.

Obszar badań naukowych ks. Zwolińskiego jest niezwykle rozległy. Zajmuje się on m.in. tematyką religii Wschodu, reinkarnacji, sekt, manipulacji i innymi zagrożeniami duchowymi współczesności, relacjami państwo–Kościół, etyką życia gospodarczego, historią idei.

Sympozjum rok 2012, nr 2(23) Rok XVI

Kultura współczesnego odbiorcy kazań

Sympozjum rok 2012, nr 2(23) Rok XVI

Kaznodzieja w trosce o język religijny

Sympozjum rok 1999, nr 2(5) Rok III

Sekty satanistyczne