Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

ks. prof. dr hab. Andrzej Witko

jest autorem licznych publikacji naukowych, interesuje się historią sztuki nowożytnej, ikonografią chrześcijańską, sztuką hiszpańską, duchowością w sztuce, obrazem i kultem Bożego Miłosierdzia, sztuką Krakowa oraz filozofią sztuki. Tytuł profesorski: 2014, Sewilskie malarstwo siedemnastego wieku. Od wizji mistycznych do martwych natur, Polska Akademia Nauk w Warszawie. Habilitacja: 2002, Sztuka w służbie Zakonu Trójcy Świętej w siedemnastym i osiemnastym stuleciu, Polska Akademia Nauk w Warszawie. Doktorat: 1994, Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego według bł. Faustyny Kowalskiej, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Magisterium: 1991, Groby królewskie w katedrze wawelskiej w XIX stuleciu, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie.

Jest członkiem Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych św. Telma w Hiszpanii, Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk oraz Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności. Uhonorowany m.in. nagrodą Prezesa Rady Ministrów za najlepszą habilitację, nagrodą Krakowska Książka Miesiąca oraz nagrodą Szczęsnego Dettloffa.