Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

ks. dr hab. Andrzej Kowalczyk

(ur. 1940), doktor teologii biblijnej (Angelicum, Rzym); wykładowca teologii biblijnej w Gdańskim Seminarium Duchownym; egzorcysta; autor książek, m.in.: Wpływ typologii i tekstów Starego Testamentu na redakcję Ewangelii św. Mateusza (1993), Geneza Ewangelii Marka (2004), Geneza Ewangelii Łukasza (2006), Chrześcijaństwo jako doświadczenie Boga (2008), Kurs teologii życia wewnętrznego (2008), Problem synoptyczny (2009).

Sympozjum rok 2013, nr 2(25) Rok XVII

Czy egzorcyzmy są potrzebne?