Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

ks. dr Adam Kubiś

kapłan diecezji rzeszowskiej. W 2011 r. obronił doktorat w École biblique et archéologique française de Jérusalem. Pracownik naukowy, adiunkt w Katedrze Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich KUL. Obszar zainteresowań: Pisma Janowe.